Traeremos un curso requerido nacional e internacional mente